Sprawozdanie Finansowe Szkoły Podstawowej w Lipiu - 2019