ZARZĄDZENIE nr 13/2019 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu z dnia 20 sierpnia 2019r. w sprawie Instrukcji inwentaryzacyjnej