Zarządzenie nr 11/2019 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie: Regulaminu organizacyjnego szkoły